ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಕುಂಚಿಟಿಗ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಕುಂಚಿಟಿಗ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಕುಂಚಿಟಿಗ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ವಿಶ್ವ ಕುಂಚಿಟಿಗ ಯುವಶಕ್ತಿ ರಿ.ಯ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗದ ಹರೀಶ್ ಆಡಿಟರ್ ರವರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಕುಂಚಿಟಿಗರ ಪರಿಷತ್ ನ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ "ಕುಂಚಿಟಿಗರತ್ನ"ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಡಾ. ವಿ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ನವರು ಹರೀಶ್ ಆಡಿಟರ್ ರವರಿಗೆ  ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದವರು  ಸ್ಥಳ:ಮಳವಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಚಾರಿಟೀಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಚ್ 6 ಭಾನುವಾರ 2022